PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Interne vacatures Interne vacatures

Ouderlingen vormen samen met de predikanten een Pastorale Raad waar ook over beleid wordt nagedacht. We hadden al vacatures en nu treden er ook nog twee af na een ruime staat van dienst.

Contactpersonen houden contact met een aantal personen/gezinnen. Zij zijn b.v. ook betrokken bij de huiskamergesprekken.

Diakenen laten zien wat er in de samenleving en in de wereld gaande is en vragen onze aandacht hiervoor. Soms kunnen ze heel dichtbij mensen ondersteuning geven, b.v. wanneer de Sociale Dienst geen formele mogelijkheden meer heeft. Vaak vragen zij onze aandacht voor wat er in het dorp, de stad , het land of in de wereld speelt. Zij houden ook contact met de werkgroep Kerk in Actie.

Financiën, personele zaken  en (onderhoud van) gebouwen vragen ook aandacht. Hiervoor zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk. Er zijn er nu vijf. Onze penningmeester doet dit werk nu al negen jaar. Dat is wel veel gevraagd. De vier overige kerkrentmeesters hebben nog een drukke baan en twee ervan ook nog een jong gezin. 

We zoeken ook mensen die af en toe een technische klus in en rond de gebouwen willen doen. Of daar met verstand van zaken over kunnen adviseren. 

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters vormen met de predikanten de kerkenraad. Daar zijn nu te veel vacatures. En de gemiddelde leeftijd is ook wat hoog. We zijn nu met name op zoek naar veertigers en vijftigers. Jonger mag ook. En als dat betekent dat we de organisatie van het werk anders moeten aanpakken, dan staan we daar open voor.

Voor nadere informatie kunt u bij de predikanten terecht of bij ondergetekende.

Michiel van Alphen
Waarnemend voorzitter kerkenraad

(17.09.2016)

terug
 
 
Direct naar:
 
NIEUW
> 21 jan: oecum. gebedsdienst 
> Jaarplan 2018 Diaconie
Video Kerstkuier 2017!
Kerkdiensten 1e kw. 2018

OVERIG

> Kindernevendienst
> Interne vacatures
> Antependia
> Activiteiten 2017-2018
(programma BG&O)


Onze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)


ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.