PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Welkom op onze website Welkom op onze website

Van harte welkom op de website van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten!

De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Warnsveld en de Gereformeerde Kerk Warnsveld/Leesten. De kerkgemeenschap telt ca. 1950 leden in het dorp Warnsveld en de wijk Leesten. Er zijn honderden vrijwilligers actief in onze gemeente; een levendige kerkgemeenschap met leden, die op heel verschillende wijzen betrokken zijn. De kerkgemeenschap wil in het spoor van Jezus en de Bijbel een plek zijn van spiritualiteit, bezinning op de vragen van leven en samenleven, en aandacht voor en ontmoeting van mensen. Ze hoopt dat er van haar een stimulans uit gaat voor het vinden van geluk en voor meer kwaliteit in de relaties van mensen.

U bent niet alleen hier welkom, maar natuurlijk ook in onze  kerkdiensten  en  activiteiten  in of rond de eeuwenoude Martinuskerk,  gelegen aan het kerkplein in Warnsveld (gem. Zutphen). 


Misschien heeft u het al gezien maar wellicht ook niet, gewoonweg omdat u niet buiten de deur komt. Aan de kerk hangt sinds april een banier en hangt ook een vlag bij de Eekschuur van de Protestantse Kerk Nederland, met hierop de tekst "houd moed  heb lief".


 
Beste gemeenteleden,

Alle kerkdiensten zijn vanaf nu (18 dec.) alleen nog maar online te volgen.
Mensen die de diensten niet online kunnen volgen kunnen zich opgeven om de dienst bij een gast te volgen: reserveren@pknwarnsveld.nl  of bellen met 06-82 83 31 03.
Gemeenteleden die een gast willen ontvangen om samen de kerkdienst online te volgen mogen zich ook via deze weg opgeven.

In het kerkdienstrooster kunt u zien welke predikant voor zal gaan. De kerkdiensten zijn ook via internet te volgen zijn op de gebruikelijke tijd van 10.00 uur. Klik hier: kerkdienstgemist.nl .

Als de liturgie vooraf beschikbaar is, staat die ook hier: liturgie zondag 7 maart
  • ok de Givt button staat vermeld tijdens de dienst op kerkdienstgemist.nl. Deze button verschijnt vanzelf tijdens de dienst boven de klok van ieders computer. Zie tekstvak hieronder.
  • Het is ook mogelijk rechtstreeks naar kerkdienstgemist.nl te gaan, bijv. als onze website door drukte niet bereikbaar is  www.kerkdienstgemist.nl/stations/1486. Op een ander moment kan natuurlijk ook.


In de KerkZin van maart staat een interactieve lezing met plantaardige proeverij aangekondigd voor 10 maart. Omdat onze gastsprekers hiervoor uit Zoetermeer moeten komen en er nog allerlei corona-maatregelen zijn waaronder  de avondklok  gaat ons dat helaas niet helemaal lukken zoals we ons dat voorgesteld hadden. Wel willen we via het programma zoom online  met elkaar in gesprek gaan. Het zal gaan om een introductie in een plantaardige leefstijl. Op een later moment zullen we in de Eekschuur hier verder op ingaan en zal ook de beloofde proeverij plaatsvinden. We gaan een zaadje planten op woensdag 10 maart vanaf 20.00 uur. Het zou fijn zijn als u mee wilt doen. Opgeven kan via diaconie@pknwarnsveld.nl of bij dominee Liesbeth Burger (tel. 0575-524468). Na aanmelding krijgt u alle benodigde informatie.

Vriendelijke groet van Marjan Kruik, Taakdrager duurzaamheid PKN Warnsveld-Leesten en Willemien Erbrink, diaken duurzaamheid PKN Zutphen
Wandel 40-daagse 2021. Informatie vindt u hier.

Een extra activiteit: avondgebeden op woensdag

Net als vorig jaar willen we weer wekelijkse (woensdag)avondgebeden houden in de Martinuskerk, om 19.15 uur; mee te maken via 'kerkdienstgemist', net als de zondagse diensten. Tijdens de hele 40-dagentijd, vanaf Aswoensdag 17 februari tot en met de Stille Week. Een kwartier, met een voorganger uit onze gemeente, om ons zo met elkaar verbonden te blijven voelen en te laten bemoedigen.
Hier de liturgie voor 3 maart
 
 
 
Een deel van de gemeenteleden krijgt dezer dagen  een 40-dagentijd kalender "Ik ben er voor jou!" in de bus, met voor elke dag een bemoedigende tekst, gebed, gedicht, foto of recept, enz. We hadden niet genoeg voor iedereen, maar hebben nog wel een voorraadje over. Als u hem woensdagavond niet gekregen hebt, maar er wel prijs op stelt, graag een telefoontje of mailtje naar één van de voorgangers en deze mooie kalender komt alsnog in uw brievenbus.
De kindernevendienst is een project gestart: School-in-a-box
Voor de Actie Kerkbalans 2021 hebben we tot nu toe 860 toezeggingen ontvangen met een totaalbedrag van bijna € 202.000. We verwachten nog zo’n 50 toezeggingen binnen te krijgen met een totaalbedrag van € 5.000. De prognose is dan ook dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans dit jaar maar liefst € 207.000 gaat bedragen!
Wat een geweldige opbrengst! € 207.000 is een fantastisch mooi bedrag. Afgelopen jaren hadden we te maken met een dalende trend in de opbrengsten van de Actie Kerkbalans. We waren in de begroting dan ook uitgegaan van een opbrengst van € 201.000. We zijn erg blij en dankbaar dat de dalende trend nu is omgekeerd en de opbrengst ruim boven de begroting ligt.
Graag willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen van harte bedanken. Alle gevers in het bijzonder maar uiteraard ook alle vrijwilligers die hebben meegewerkt in de organisatie hiervan. Fijn dat u en jij, voor het eerst of opnieuw, zo ruimhartig hebben willen geven voor het werk in onze gemeente.
Hartelijk bedankt!
Het College van Kerkrentmeesters
Presentatie gemeentevergadering
Omdat de gemeente vergadering na de dienst van 8 november niet door is gegaan kon u de presentatie opvragen en daarop reageren. Het moment van reageren mag dan voorbij zijn het blijft natuurlijk altijd mogelijk om de presentatie alsnog op te vragen. Dit kan door een mailtje te sturen aan elmabusz@gmail.com .
Meer nieuws leest u hier.     
Het stiltecentrum zal dagelijks langer open zijn, namelijk  op maandag tot en met zaterdag van 10.00 -16.00 uur en op zondag van 11.00-16.00 uur.

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met een van onze predikanten voor pastorale ondersteuning.

Laten we naar elkaar omzien en hulp bieden waar nodig.

Namens de kerkenraad
Corien Ruijsink
Scriba PG Warnsveld/Leesten

 Vanwege de coronacrisis lopen ook voor de kerk de kosten op, terwijl inkomsten, zoals de zondagse collecten, maar ook de inkomsten van derden die gebruik maken van het kerkgebouw of de eekschuur per direct wegvallen.  Via de applicatie Givt (te downloaden via www.givtapp.net of zoek “Givt” in de apple store of google play store) kunt u de kerk financieel blijven steunen.
Op
https://www.givtapp.net/nieuws/#Geven-met-Givt-op-afstand is een duidelijk instructiefilm te zien hoe het installeren werkt van Givt welke dan ook gelijk toepasbaar is.
Eveneens willen we u ook attenderen op de optie “collecte toevoegen”. U voegt dan de 2e collecte toe zodat u, naast een gift aan de diaconie (1e collecte) ook, zoals gebruikelijk, een donatie aan de kerk (2e collecte) doet.

Alvast bedankt

De laatste nieuwtjes zijn hieronder te vinden, in het menu ACTUEEL, of aan de rechterkant van de homepagina. In de rechterkolom vindt u tevens KerkZIN; ons gezamenlijke kerkblad. 

De belangrijkste mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden op onze contactpagina

De Video kerkklokken en carillon Martinuskerk is verplaatst naar Actueel.
(Aan deze opname heeft Jan Rossel de nodige ondersteuning geleverd)
Naar aanleiding van een actueel thema of situatie maakt de werkgroep liturgische schikkingen regelmatig schikkingen die in de kerk opgesteld worden, zoals:

40-dagentijd (1)


 
 


   

                             

 
        40-dagentijd (1)                                                                      40-dagentijd (2)   


Andere schikkingen zijn te zien in fotoalbum
 


Voor meer informatie, zie schenken & nalaten  of  Digitaal doneren. Givt


terug
 
 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente ZutphenVoor eerdere uitgaven zie:
meer
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Hulp nodig?
> wandel 40-daagse 2021
> Digitaal doneren. Givt
> Programma BG&O 2020-2021

OVERIG
> Beleidsplan 2019 - 2022
> Kerkdienstrooster t/m maart 2021
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens:
gemeente / diaconie

 
Privacyverklaring
Klik hier voor de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.