PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
12 maart: presentatie archeologisch onderzoek 12 maart: presentatie archeologisch onderzoek

Maandag 12 maart om 15.00 uur wordt hier in de Martinuskerk een bijzonder historisch onderzoeksrapport aangeboden. Het rapport ‘dorpsvorming’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam. Hierin wordt onderzocht hoeveel we nu te weten zijn gekomen over het ontstaan van onze dorpen na ruim 15 jaar archeologisch ‘Malta’ onderzoek. Vier case studies staan centraal: Someren, Limmen, Beuningen en Warnsveld.

‘Ons’ dorp Warnsveld komt wel heel goed uit de verf en stiekem kunnen we spreken van het best onderzochte dorp van NL. Daarom willen de onderzoekers de publicatie in Warnsveld aanbieden aan de wethouders van de betrokken gemeenten.

Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Het is een korte bijeenkomst met na afloop een drankje en een hapje.

 
Aftrap 40-dagentijd Kindernevendienst Aftrap 40-dagentijd Kindernevendienst

Vandaag heeft de kindernevendienst de 40 dagen tijd afgetrapt met een bootcamp. Een bootcamp staat voor buiten sporten met een groep. 
De kinderen zijn, onder leiding van vader en dochter Ross, gestart met een warming-up bij de kerk inclusief een rondje rennen om de kerk. Daarna zijn ze naar de molen gerend waar ze spelletjes hebben gedaan en een ware estafette hebben gelopen.  De jongeren en leiding van de KIC sloten later ook aan; gezamenlijk hebben ze een parcours afgelegd, een ronde hardgelopen en afgesloten met een cooling down. De flesjes water die ze hadden meegekregen uit de schatkist in de kerk bleken ‘de beste dorstlesser’ te zijn.

Klik verder voor een paar foto's!

(20.02.2018)

lees meer »
 
Kindernevendienst: Het geheim van Pasen! Kindernevendienst: Het geheim van Pasen!

 
Verslag gemeentevergadering 21.01.2018 Verslag gemeentevergadering 21.01.2018

Beste Gemeenteleden,

De aftrap is gemaakt.

In de gemeentevergadering van 21 januari 2018 is een begin gemaakt met de aanzet om te komen tot een beleidsplan 2019-2022 voor onze gemeente. Er waren ongeveer 40 gemeenteleden aanwezig. De aanwezigen hebben ingestemd met de contouren en de uitgangspunten. Er zijn opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan.

Om de overige gemeenteleden te informeren over de inhoud van de presentatie en de gelegenheid te geven om te reageren op de inhoud is deze integraal bijgevoegd.

Mocht u reacties, opmerkingen en vragen hebben, dan gaarne voor 12 februari 2018 per email naar onze scriba Corien Ruijsink:
Ook is het mogelijk om vragen en opmerkingen mee te geven aan een van de kerkenraadsleden.

Met vriendelijke groet,

Peter Verhoeven
voorzitter Kerkenraad PG Warnsveld/Leesten

BIJLAGE: presentatie gemeentezondag 21/01 beleid 2019-2022
 

(24.01.2018)

 
Terugblik Kerstviering 75+ Terugblik Kerstviering 75+

KERSTVIERING 2017 voor 75+

Dankzij de leden van de Kerkelijke Contactgroep waren alle 75-plussers persoonlijk uitgenodigd voor de kerstviering. Met een drukbezochte bijeenkomst in de sfeervol ingerichte Eekschuur werd op zondag 17 december 2017 dan ook volop genoten van een prachtige middag.

De voorbereiding en uitvoering was weer in goede handen bij de Kerstgroep 75+ van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten. Het zorgvuldig samengestelde en gevarieerde programma had als thema ‘Fonkelnieuw en Eeuwenoud’. Hierbij werden we op originele wijze meegenomen in de alom bekende oude kerstgeschiedenis, waarin ook Maria, de ezel en de herders van zich lieten horen.

De samenzang van de vertrouwde kerstliederen werd uitstekend begeleid door Henk Wormeester, met accordeon en op de vleugel. Ook een mooi instrumentaal intermezzo ontbrak niet. 

De meditatie door Ds. Deddie van Alphen maakte ons duidelijk dat God vaak verschijnt waar hij niet wordt verwacht.
Het prachtig voorgelezen kerstverhaal ‘De Kleine Engel’ sloot daar mooi op aan. Dit mooie verhaal, geschreven door Ed Wassink, speelt zich af in het centrum van Zutphen waarin de Lange Hofstraat met een afbeelding de herinnering aan die kleine engel nog steeds voortleeft.

In de pauze werden we bij de thee of koffie op een heerlijke plak traditionele krentenwegge getrakteerd. De inzameling ten behoeve van ‘Kinderen in de knel ’van Serious Request bracht het mooie bedrag van € 255,20 op. Na de afsluiting werden we verrast met glaasje glühwein of ander drankje en een mooie kerstkaart, waarna - dankzij de bereidwillige chauffeurs - iedereen voldaan en veilig huiswaarts ging.

Een hartelijk woord van dank voor de Kerstgroep 75+ is hier zeker op zijn plaats!

HM.

(23.01.2018)

 
Video Kerstkuier 2017 Video Kerstkuier 2017

De afgelopen kerstdagen hebben we op een nieuwe manier beleefd. Althans, de kerstdiensten voor kinderen op 24 december werden vervangen door een indrukwekkende Kerstkuier door het dorp! Zang, spel, het kerstverhaal, lichtjes, duisternis, het was er allemaal. 

Hierbij een mooie en zeer uitgebreide impressie!

 

(08.01.2018)

 
Afsluiting Herdenking 500 jaar Reformatie Afsluiting Herdenking 500 jaar Reformatie

Afsluiting Herdenking 500 jaar Reformatie Warnsveld en Zutphen
In oktober en november 2017 sluiten de Evangelisch-Lutherse Gemeenschap, de Protestantse Gemeenten Zutphen en Warnsveld en de parochie HH Twaalf Apostelen het 500 jaar Reformatie-Lutherjaar af.


6 oktober 17.00 uur en 7 oktober 18.30 uur zal de film Luther opnieuw in het Luxortheater, Houtmarkt 64  worden gedraaid. Voor kaartjes: www.luxorzutphen.nl, en aan de kassa.

Vanaf 4 oktober start de cursus: leren van Luther . Het thema is: een menselijke God.
De cursus beslaat vijf avonden, 1e keer: 4 okt.19:30 uur in de Lutherse kerk, Beukerstraat 10. Inl. en opgave: ds. L.Vos. of tel: 06-44113497

22 oktober is er weer Kliederkerk in de Wijngaard, Wilhelminalaan 3. Dit keer over Maarten Luther. Natuurlijk weer heerlijk samen knutselen, spelen, kliederen en misschien zelfs wel timmeren (dat deed hij immers ook).
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Er is afsluiting met een high tea. Inl. en opgave bij ds. I.Pijpers, tel: 0575 785490 of

28 oktober is er om 17.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld een Cantate uitvoering met een Bachcantate (BWV 6). Een projectkoor, o.l.v. Paulien Roos-Bik zal dit instuderen en samen met het Zutphens barokorkest uitvoeren in afsluitende vespers in de Martinuskerk, Kerkplein 1 te Warnsveld. Toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop.

7 november houdt dhr. H. van Doorn die als priester erg betrokken is bij de oecumene, om 19.30 uur in de St.Jan, Nieuwstadskerksteeg een lezing over Erasmus, Adriaan VI en Luther. De avond wordt afgesloten met vespers.
Luther reis: van 8 t/m 13 mei 2018 is er een Luther reis naar de Luthersteden in Duitsland.
Inlichtingen bij ds. D. van Alphen. tel:0575574356;
 

(30.09.2017)

 
Protocol reservering Martinuskerk of Eekschuur Protocol reservering Martinuskerk of Eekschuur

Onlangs heeft de Kleine Kerkenraad besloten om het protocol voor reserveringen aan te scherpen. Het nieuwe protocol is vormgegeven in een Excel-document dat u kunt invullen en opsturen. Dit geldt zowel voor het reserveren van de Martinuskerk als voor Gemeentecentrum De Eekschuur. 

Op deze website is het formulier vanaf nu te vinden op de pagina's van de Martinuskerk en De Eekschuur. Daar blijft het ook staan. 

(12.05.2017)

 

 
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Updates Beleidsplan 2022
> 40-dagentijd KND
> Kindernevendienst:
Het geheim van Pasen!

> Jaarplan 2018 Diaconie

OVERIG

> Kerkdienstrooster
Kindernevendienst
> Antependia
> Activiteiten 2017-2018
(programma BG&O)


Onze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)


ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.